Oferta na nowy rok szkolny 2023/24

ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE I TERAPEUTYCZNE

rok szkolny 2023 / 2024

 

Imię i nazwisko prowadzącego Termin Tytuł / temat Wiek dzieci
Joanna Brachmańska – Mieszczak Cały rok BIOFEEDBACK

 

6-18 r. ż.
Terapia psychologiczna indywidualna
Sabina Goczoł Cały rok Szkoła dla rodziców
Terapia psychologiczna indywidualna 12 -18 r.ż.
Wioleta Fryś – Osmałek Cały rok Szkoła dla rodziców
12.2023 Terapia pedagogiczna 7-13 r.ż.
Małgorzata Gierałtowska Cały rok Terapia psychologiczna 10-18 r.ż
10.2023-12.2023 Zajęcia dla mam – BĄDŹ SOBĄ
Julia Jania listopad TUS dla dzieci przedszkolnych 6 – 7 latki
Joanna Kowalkowska Cały rok ARTETERAPIA SP kl. III -VI
Zabawy z literką – terapia pedagogiczna (czytanie) SP kl. I-VI
Szkoła dla rodziców
Joanna Lindner 10-12.2023 Szkoła dla rodziców
12.2023 Terapia pedagogiczna  7 – 13 r.ż.
10-12.2023 Zajęcia dla mam – BĄDŹ SOBĄ
Bożena Polaszek Cały rok „Oddycham nosem” 6 – 7 r. ż.
Cały rok Terapia

logopedyczna indywidualna

Grażyna Tlołka 07.2024 „Szumki i syczki” 6 – 7 r. ż.
Cały rok Terapia

logopedyczna indywidualna

Katarzyna Zbijowska – Musiał 11.2023 TUS dla dzieci przedszkolnych 6 – 7 latki
Ewelina Niścigorska 11.2023 – 01.2024 czytanie 6 – 9 r. ż.
Cały rok Terapia

logopedyczna indywidualna

Oferty prelekcji 2023/2024

 

 

  • „Gotowość szkolna dziecka” – prelekcja dla rodziców

Prowadzący: Katarzyna Zbijowska – Musiał

 

  • „Praca z trudnym dzieckiem” – prelekcja dla nauczycieli

Prowadzący: Wioleta Fryś – Osmałek

 

  • „Zasady w wychowaniu wspierające dziecko i budujące relacje” – prelekcja dla rodziców

Prowadzący: Wioleta Fryś –Osmałek

 

  • „Planowanie ścieżki kariery zawodowej dziecka” – prelekcja dla rodziców (Liceum, Technikum, Szkoła Branżowa)

Prowadzący: Agnieszka Kudyk

 

  • „Planowanie ścieżki edukacyjnej dziecka” – prelekcja dla rodziców (Szkoła Podstawowa)

Prowadzący: Agnieszka Kudyk

 

  • „Odkrywanie talentów i zasobów dziecka” – prelekcja dla rodziców (Przedszkole)

Prowadzący: Agnieszka Kudyk

 

  • „Profilaktyka wady wymowy” – prelekcja dla rodziców

Prowadzący:  Grażyna Tlołka

 

  • „Najczęściej spotykane wady wymowy” – prelekcja dla rodziców

Prowadzący: Grażyna Tlołka

 

  • „Uczeń zaniedbany środowiskowo w placówce – szkole/przedszkolu” – prelekcja dla nauczycieli

Prowadzący: Joanna Kowalkowska

 

Jednym z elementów nowego modelu wspomagania szkół są międzyszkolne sieci współpracy i samokształcenia. Jest to forma pracy, która ułatwia wymianę doświadczeń, poznawanie sprawdzonych rozwiązań oraz rozwijanie kompetencji nauczycieli

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI SIECI DLA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Specjaliści,

zapraszamy do udziału w kolejnej edycji spotkań W ROKU SZKOLNYM 2023/24

Sieci służą integracji lokalnego środowiska edukacyjnego. Ich mocną stroną jest współpraca nauczycieli, specjalistów, wychowawców z różnych, żorskich placówek w ramach grupy zawodowej lub w ramach wybranych zagadnień; wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między uczestnikami oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach z ekspertami. Wszystkie działania w ramach sieci są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami,  wytycznymi ministra edukacji na rok szkolny 2023/24 oraz wynikami ewaluacji. Koordynatorami każdej sieci są nauczyciele/specjaliści o dużym doświadczeniu zawodowym. Udział w nich jest bezpłatny i dobrowolny. Nauczyciel, który chce uczestniczyć w pracach sieci zgłasza swój udział poprzez dokonanie zapisu. Zapisy do sieci współpracy i samokształcenia odbywają się drogą elektroniczną.

Spotkania sieci w bieżącym roku szkolnym odbywają się od września 2023r. do czerwca 2024r. (raz w miesiącu lub co dwa miesiące, w formie stacjonarnej).

Informacje o terminach spotkań i tematyce znajdą Państwo na stronie internetowej naszej poradni oraz Fb

W naszej poradni odbywają się spotkania następujących sieci współpracy:

Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów 

Sieć współpracy i samokształcenia logopedów

Sieć współpracy i samokształcenia psychologów

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkola

Sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych

 

Skip to content