Oferta na nowy rok szkolny 2023/24

OFERTA PPP W RAMACH WSPARCIA SZKÓŁ na rok szkolny 2023/2024 dla nauczycieli

RODZAJ ZAJĘĆ   TYTUŁ, TEMAT OSOBA PROWADZĄCA
Prelekcja Diagnoza gotowości szkolnej (dla nauczycieli przedszkoli) Katarzyna Zbijowska – Musiał
Prelekcja Praca z trudnym dzieckiem Wioleta Fryś-Osmałek
Prelekcja „Mutyzm wybiórczy” – diagnoza i terapia Katarzyna Zbijowska – Musiał
Prelekcja Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole – objawy zaniedbania, możliwości wsparcia Joanna Kowalkowska
Prelekcja Zapobieganie wadom wymowy   Ewelina Niścigorska, Bożena Polaszek, Grażyna Tlołka  
Prelekcja Rozwój ruchowy dzieci  Patrycja Jośko
Porady i konsultacje Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi            WSZYSCY PRACOWNICY
    

OFERTA PPP W RAMACH WSPARCIA SZKÓŁ na rok szkolny 2023/2024
DLA RODZICÓW

RODZAJ ZAJĘĆ TYTUŁ, TEMAT OSOBA PROWADZĄCA
Poradnictwo Poradnictwo indywidualne w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogiczno- WSZYSCY PRACOWNICY
Terapia Terapia rodzinna Katarzyna Liszka – Holeczek
Prelekcje logopedyczne Profilaktyka w zakresie rozwoju mowy i komunikacji                Ewelina Niścigorska, Bożena Polaszek,   Grażyna Tlołka
Prelekcja Jak kształtować gotowość szkolną u dzieci   Joanna Kowalkowska
Warsztaty Szkoła dla rodziców   Joanna Kowalkowska, Sabina Goczoł, Małgorzata Gierałtowska
Prelekcja Rola bajek  w rozwoju dziecka   Joanna Kowalkowska
Prelekcja Problemy dziecka z nadpobudliwością psychoruchową                Joanna Kowalkowska
Prelekcja Zasady w wychowaniu wspierające dziecko i budujące relacje  Wioleta Fryś – Osmałek
Prelekcja Jak rozwijać kreatywność swojego dziecka   Katarzyna Zbijowska – Musiał               

OFERTA PPP W RAMACH WSPARCIA SZKÓŁ na rok szkolny 2022/2023DLA UCZNIÓW

RODZAJ ZAJĘĆ TYTUŁ, TEMAT OSOBA PROWADZĄCA
Warsztaty Budowanie pewności siebie – dla dz. 8-11 lat  Wioleta Fryś – Osmałek  
Warsztaty Trening umiejętności społecznych – TUS  Kl. IV – VIII Joanna Lindner, Wioleta Fryś – Osmałek  
Warsztaty Warsztaty relaksacji   Joanna Lindner
Warsztaty Arteterapia  Joanna Kowalkowska 
Warsztaty Techniki relaksacyjne i wyciszające dla dzieci     Katarzyna Zbijowska-Musiał  
Warsztaty Warsztaty umiejętności psychologicznych dla młodzieży ( 12 -14 l )( 15 -18 l) Sabina Goczoł
Warsztaty Warsztaty integracyjne dla młodzieży ( 12 -14 l ) )( 15 -18 l) Sabina Goczoł
Terapia kognitywna Joanna Brachmańska-Mieszczak
Warsztaty Doskonalenie techniki czytania „Zabawy z literką”   ( KL I- VI)                              Joanna Kowalkowska
Indywidualna terapia psychologiczna  
Sabina  Goczoł
Indywidualna terapia logopedyczna Ewelina Niścigorska, Bożena Polaszek,   Grażyna Tlołka
Biofeedback   Joanna Brachmańska-Mieszczak
 Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne i społeczne dla przedszkolaków Julia Jania
Terapia ręki Bożena Polaszek  
Terapia dzieci słabowidzących   Małgorzata Gierałtowska
„Mówię poprawnie” – zaj. logopedyczne dla dzieci w wieku 6-7 lat Grażyna Tlołka 
Skip to content