Oferta na nowy rok szkolny 2022/23

OFERTA PPP W RAMACH WSPARCIA SZKÓŁ na rok szkolny 2022/2023 dla nauczycieli

RODZAJ ZAJĘĆ   TYTUŁ, TEMAT OSOBA PROWADZĄCA
Prelekcja Diagnoza gotowości szkolnej (dla nauczycieli przedszkoli) Katarzyna Zbijowska – Musiał
Cykl zajęć Trening uważności technikami  ericksonowskimi dla nauczycieli Katarzyna Liszka-Holeczek
Prelekcja „Mutyzm wybiórczy” – diagnoza i terapia Katarzyna Zbijowska – Musiał
Prelekcja Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole – objawy zaniedbania, możliwości wsparcia Joanna Kowalkowska
Prelekcja Zapobieganie wadom wymowy   Bożena Polaszek, Grażyna Tlołka  
Prelekcja Zaburzenia komunikacji u dzieci   Katarzyna Planicka-Sroga
Prelekcja Zaburzenia słuchowe u dzieci – centralne przetwarzanie słuchowe Katarzyna Planicka-Sroga Bożena Polaszek
Prelekcja Praca z trudnym dzieckiem Wioleta Fryś-Osmałek
Porady i konsultacje Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi                WSZYSCY PRACOWNICY
Prelekcja Rozwój ruchowy dzieci  Patrycja Jośko

OFERTA PPP W RAMACH WSPARCIA SZKÓŁ na rok szkolny 2022/2023
DLA RODZICÓW

RODZAJ ZAJĘĆ TYTUŁ, TEMAT OSOBA PROWADZĄCA
Poradnictwo Poradnictwo indywidualne w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogiczno- WSZYSCY PRACOWNICY
Terapia Terapia rodzinna Katarzyna Liszka – Holeczek
Prelekcje logopedyczne Profilaktyka w zakresie rozwoju mowy i komunikacji                Bożena Polaszek,  Katarzyna Planicka-Sroga , Grażyna Tlołka
Prelekcja Jak kształtować gotowość szkolną u dzieci   Joanna Kowalkowska
Warsztaty Szkoła dla rodziców   Joanna Kowalkowska, Sabina Goczoł, Małgorzata Gierałtowska
Prelekcja Rola bajek  w rozwoju dziecka   Joanna Kowalkowska
Prelekcja Problemy dziecka z nadpobudliwością psychoruchową                Joanna Kowalkowska
Prelekcja Zasady w wychowaniu wspierające dziecko i budujące relacje  Wioleta Fryś – Osmałek
Prelekcja Jak rozwijać kreatywność swojego dziecka   Katarzyna Zbijowska – Musiał               

OFERTA PPP W RAMACH WSPARCIA SZKÓŁ na rok szkolny 2022/2023DLA UCZNIÓW

RODZAJ ZAJĘĆ TYTUŁ, TEMAT OSOBA PROWADZĄCA
Warsztaty Budowanie pewności siebie – dla dz. 8-11 lat  Wioleta Fryś – Osmałek  
Warsztaty Trening umiejętności społecznych – TUS  Kl. IV – VIII Joanna Lindner, Wioleta Fryś – Osmałek  
Warsztaty Warsztaty relaksacji   Joanna Lindner
Warsztaty Arteterapia  Joanna Kowalkowska 
Warsztaty Techniki relaksacyjne i wyciszające dla dzieci     Katarzyna Zbijowska-Musiał  
Warsztaty Warsztaty umiejętności psychologicznych dla młodzieży ( 12 -14 l )( 15 -18 l) Sabina Goczoł
Warsztaty Warsztaty integracyjne dla młodzieży ( 12 -14 l ) )( 15 -18 l) Sabina Goczoł
Warsztaty Trening uważności  13 – 18 lat   Katarzyna Liszka-Holeczek
Warsztaty Doskonalenie techniki czytania „Zabawy z literką”   ( KL I- VI)                              Joanna Kowalkowska
Indywidualna terapia psychologiczna   Katarzyna Liszka-Holeczek,  Sabina

Goczoł

Indywidualna terapia logopedyczna Bożena Polaszek,  Katarzyna Planicka-Sroga , Grażyna Tlołka
Biofeedback   Joanna Brachmańska-Mieszczak
Masaż Shantala   Bożena Polaszek
Terapia ręki Bożena Polaszek  
Terapia dzieci słabowidzących   Małgorzata Gierałtowska
Terapia kognitywna Joanna Brachmańska-Mieszczak
„Syczki czy szumki” – zaj. logopedyczne dla dz. kl. I – II Grażyna Tlołka 
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne i społeczne dla przedszkolaków Julia Jania
Skip to content