Druki do pobrania

Warunkiem przyjęcia dziecka do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żorach jest złożenie przez rodzica lub  opiekuna prawnego wniosku w sekretariacie poradni.

Wniosek ten można pobrać ze strony internetowej lub przyjść osobiście do sekretariatu poradni.

Wydrukuj i złóż odpowiedni druk wniosek w sekretariacie poradni.

  1. Wniosek do zespołu orzekającego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żorach
  2. Karta zgłoszenia do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żorach
  3. Wniosek o wydanie opinii
  4. Wniosek o objęcie terapią
  5. Zaświadczenie lekarskie (orzeczenie o kształceniu specjalnym)
  6. Zaświadczenie lekarskie (orzeczenie o nauczaniu indywidualnym)
  7. Zaświadczenie lekarskie (rewalidacja)
  8. Zaświadczenie lekarskie (o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju)
  9. Upoważnienie
Skip to content