Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żorach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żorach: www.pppzory.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-4.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie jest możliwe korzystanie z całej strony internetowej wyłącznie z użyciem klawiatury;
  • brak dostępności języka migowego;
  • filmy nie posiadają transkrypcji tekstowej/audiodeskrypcji;
  • nie wszystkie dokumenty zamieszczane na stronie  zostały przygotowane z użyciem stylów;
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-08-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Skip to content